Vay Tín Chấp Ngân Hàng

Hỗ trợ vay cbnv, công nhân, nhà nước

1. Tính toán khả năng trả nợTrước khi nhận khoản vay bạn cần phải biết chính xác về khả năng thanh toán hàng tháng của mình, bạn cần biết số tiền phải trả sẽ chiếm bao nhiêu trong thu nhập hàng tháng và bạn có thể trả nó mà vẫn sống bình thường được. Số tiền chi trả hàng tháng không nên vượt quá 40% tổng thu nhập hàng tháng của bạn

2. Hiểu đúng về cách tính lãi suất vayLãi suất phẳng là gì ? Khác với lãi suất thả nổi, lãi suất phẳng (Lãi suất trên dư nợ gốc) là lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay ban đầu trong suốt thời hạn vay. VD: Khi bạn vay 100.000.000đ, thời hạn 1 năm (12 tháng). Trong suốt 12 tháng, lãi luôn được tính trên số tiền nợ gốc 100.000.000đ. Lãi suất trên dư nợ giảm dần Đây là lãi sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ, sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó. Công thức chuyển đổi như sau: (Lãi suất phẳng) = i x (n+1) / (2 x n)3. Lưu ý trong quá trinh vay

Các NH sẽ bị thiệt nếu bạn trả nợ sớm, do đó các NH thường đưa ra một con số % bạn phải trả thêm nếu bạn tiến hành tất toán trước hạn. Phí phạt không quá 6% dư nợ gốc còn lạiMặc định vay thời hạn, có thể trả trước hạn linh hoạt (không đóng phí), tối thiểu 61 ngày (3 Tháng) và tối đa đến 12 tháng (1 năm) Lãi suất vay trong thời hạn tối thiểu 7% / năm, tối đa 18% / năm

MÔ PHỎNG KHOẢN VAY

Thanh Hằng/ Nhân Viên văn phòng“Em cần vay khoản tiền 100 triệu đồng để mua xe .Thời gian muốn vay trong vòng 60 tháng với lãi suất 18%/năm. Vậy số tiền em phải thanh toán hàng tháng là bao nhiêu.”TIỀN LÃI HẰNG THÁNG Số lãi phải trả: 100.000.000Đ x 0,8% = 800.000Đ/ThángTIỀN GỐC TRẢ HẰNG THÁNG Số tiền gốc phải trả: 100.000.000Đ/60 tháng = 1.666.666Đ/ThángTỔNG SỐ TIỀN PHẢI TRẢ 2.466.666 đ/Tháng ( Tiền lãi + Tiền gốc )